Máte zajímavý nápad na rozvoj města? Zapojte se do participativního rozpočtu, návrhy přijímáme do 16. dubna

Již třetí rok po sobě budou mít občané města možnost se aktivně zapojit do rozhodování o rozvoji Dvora Králové nad Labem formou participativního rozpočtu. Výsledkem může být nové hřiště, zeleň, nové či opravené herní a cvičební prvky nebo pořádání akce pro veřejnost. Pokud nosíte v hlavě podobné nápady, neváhejte, opět budete mít šanci třeba proměnit lokalitu, v níž žijete. V rámci participativního rozpočtu občané navrhují a následně vybírají, co by se mělo z městských peněz upravit, pořídit či realizovat. Pravidla 3. ročníku Participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (s podtitulem „Měníme spolu Dvůr“) schválila rada města ve čtvrtek 16. února 2023 jako vnitřní předpis města č. 9/2023.

Navrhování projektů

Své návrhy budou moci podávat občané starší 15 let, kteří mají ve Dvoře Králové nad Labem trvalý pobyt, a to od 1. března do 16. dubna 2023. Navrhovat budou moci jak elektronicky prostřednictvím formuláře na stránkách www.par.mudk.cz, nebo odevzdají na podatelnu městského úřadu formulář v listinné podobě. Formulář bude v době podávání návrhů k dispozici i na recepci městského úřadu a v městském informačním centru. 

Návrh musí obsahovat název projektu, jeho popis a stručné shrnutí, veřejný přínos projektu, dále je třeba uvést umístění projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace, např. adresa/GPS souřadnice), předpokládanou finanční náročnost či odhad ceny (vedle samotné realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace), související přílohy (např. fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.) a také kontakt na navrhovatele.

Projekty mohou být investičního i neinvestičního charakteru, ale jejich realizace by měla proběhnout výhradně na pozemcích nebo v budovách v majetku města. V případě, že si navrhovatelé nejsou jisti, zda pozemek či objekt, který pro svůj záměr vybrali, město vlastní, mohou si vlastnictví ověřit v Mapovém portálu mapy.mudk.cz, a to v aplikaci Nemovitosti města. Maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu (celkové předpokládané náklady na realizaci) může být maximálně 500 tis. Kč včetně DPH.

Po skončení přijímání návrhů pracovní skupina složená ze zaměstnanců příslušných odborů městského úřadu posoudí tzv. realizovatelnost projektů. 


Prezentace projektů

Od 30. června do 17. září 2023 pak budou projekty, které splní všechny náležitosti, prezentovány veřejnosti na stránkách města www.mudk.cz i participativního rozpočtu www.par.mudk.cz, v Novinách královédvorské radnice nebo na sociálních sítích a pokud budou mít navrhovatelé zájem, počítá se opět s propagací prostřednictvím videospotů i veřejného setkání s občany, o kterém budeme samozřejmě dopředu informovat veřejnost.

Hlasování 

Od 18. září do 1. října 2023 proběhne hlasování, do něhož se budou moci opět zapojit osoby starší 15 let s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem. Na realizaci vybraných projektů by měl být v rozpočtu města na rok 2024 vyčleněn 1,25 mil. Kč. 


Předchozí ročníky

Město Dvůr Králové nad Labem začalo s participativním rozpočtem v roce 2021 a z návrhů občanů tak již byly vybudovány workoutové hřiště v areálu letního stadionu, nové dětské hřiště ve Smetanově ulici a také nové posezení na náměstí Václava Hanky. 

„Výsledky dosavadních ročníků zcela reflektují to, co jsme od participativního rozpočtu očekávali, a to je větší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města a také smysluplné projekty, na jejichž realizaci lidé mají zájem,“ říká starosta města Jan Jarolím a dodává: „Věřím, že se Královédvoráci aktivně zapojí i do nadcházejícího 3. ročníku a opět se bude jednat o projekty, které udělají radost.“

Letos začne realizace dvou projektů, jež uspěly ve 2. ročníku, a to je dětské hřiště a posezení v Macharově ulici a také lávka přes Hartský potok u rybníka v Podharti.

Všechny informace o participativním rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem včetně pravidel 3. ročníku a elektronického formuláře pro navrhování projektů (zpřístupněn bude od 1. března 2022) najdou občané na stránkách www.par.mudk.cz, kde budou zároveň postupně jednotlivé projekty představeny a prostřednictvím těchto stránek bude možné o projektech i hlasovat.

V případě, že budete mít k participativnímu rozpočtu dotazy, můžete se obrátit buď na Miroslavu Kameníkovou (e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107), nebo na Jana Skalického (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz, tel.: 734 178 517).

Miroslava Kameníková