Začala stavba dětského hřiště ve Smetanově ulici

Začátkem prázdnin se otevře nové dětské hřiště v lokalitě mezi ulicemi Smetanova, Bezručova a Staškova. Děti se tu mohou těšit na houpačky, skluzavku nebo např. malé lanové centrum. Chybět nebude ani posezení nebo odpadkový koš. Pracovníci odborné firmy ve spolupráci s technickými službami města a městskými lesy začali na začátku června připravovat prostor pro rozmístění a betonáže základů herních prvků a dalšího mobiliáře. 

V nejbližší době také započne výstavba oplocení, přičemž zprovoznění dětského hřiště předpokládáme začátkem července 2022.  V dalších týdnech bude také odstraněn billboard, který se nyní nachází na pozemku, kde hřiště vzniká.

Občany prosíme, aby do doby, než bude hřiště dokončeno, nevstupovali do vymezených prostor. Děkujeme za pochopení.

Dětské hřiště ve Smetanově ulici je projektem, kterému Královédvoráci dali nejvíce hlasů v 1. ročníku participativního rozpočtu města „Měníme spolu Dvůr“ v listopadu 2021. Během přípravy realizace došlo ve spolupráci s navrhovatelem Zdeňkem Felgrem k úpravám vybraných herních prvků.

Zároveň se nezapomíná ani na druhý projekt v pořadí - Dvorskou oázu, který také získal potřebný počet hlasů k realizaci. Odpočinková zóna by měla vzniknout na Hankově náměstí v prostoru mezi gymnáziem a Hankovým domem. Během jara se uskutečnilo několik schůzek navrhovatele Marka Malicha a jeho kolegy Dana Jarolímka jak se Ctiradem Pokorným, vedoucím odboru rozvoje, investic a správy majetku, tak s architektem Martinem Misíkem, který je autorem stávající podoby náměstí Václava Hanky. Na schůzce, která se konala na začátku června, a kde byly přítomné také ředitelka Hankova domu Jana Kubcová a ředitelka gymnázia Martina Kubíková, se již konkrétně diskutovalo o umístění laviček, které by měly sloužit k odpočinku, a domluvila se jejich podoba. K té se v tuto chvíli budou vyjadřovat zástupci orgánu Státní památkové péče.

Jan Skalický