Startuje 2. ročník participativního rozpočtu, podávat návrhy bude možné od 1. března do 15. dubna

Chybí vám dětské hřiště, herní či cvičební prvky nebo lavička, chcete vysadit novou zeleň, vybudovat griloviště nebo uspořádat nějakou veřejnou akci? Tak neváhejte, máte šanci se postarat o změnu. Zapojte se do participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem – projektu, během něhož občané navrhují a vybírají, co by se mělo z městských peněz pořídit, upravit či realizovat. Za tímto účelem zastupitelstvo z rozpočtu města na rok 2023 uvolní částku 1 mil. Kč. Pravidla 2. ročníku, opět s podtitulem „Měníme spolu Dvůr“, schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem na své schůzi ve středu 9. února 2022.

Své návrhy budou moci podávat občané starší 15 let, kteří mají ve Dvoře Králové nad Labem trvalý pobyt, a to od 1. března do 15. dubna 2022. Navrhovat mohou jak v klidu svého domova – elektronicky prostřednictvím formuláře na stránkách www.par.mudk.cz, nebo vyplní papírový formulář a odevzdají ho na podatelnu městského úřadu. Papírový formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci městského úřadu a v městském informačním centru. Návrh musí obsahovat název projektu, jeho popis a stručné shrnutí, veřejný přínos projektu, dále je třeba uvést umístění projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace, např. adresa/GPS souřadnice), předpokládanou finanční náročnost či odhad ceny (vedle samotné realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace), související přílohy (např. fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.) a také kontakt na navrhovatele.

Projekty mohou být investičního i neinvestičního charakteru, ale jejich realizace by měla proběhnout výhradně na pozemcích nebo v budovách v majetku města. V případě, že si navrhovatelé nejsou jisti, zda pozemek či objekt, který pro svůj záměr vybrali, město vlastní, mohou se podívat do Mapového portálu mapy.mudk.cz a vlastnictví si ověřit v aplikaci s názvem Nemovitosti města. Maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu (celkové předpokládané náklady na realizaci projektu) mohou být maximálně 500 tis. Kč včetně DPH.

Po skončení přijímání návrhů pracovní skupina složená ze zaměstnanců příslušných odborů městského úřadu posoudí jejich realizovatelnost. Od 1. července do poloviny září pak budou projekty, které splní všechny náležitosti, prezentovány veřejnosti na webových stránkách města www.mudk.cz i participativního rozpočtu www.par.mudk.cz, v Novinách královédvorské radnice nebo na sociálních sítích. Od 16. září do 2. října proběhne hlasování, do něhož se budou moci opět zapojit osoby starší 15 let s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem. Na realizaci vybraných projektů by měl být v rozpočtu města na rok 2023 vyčleněn 1 milion Kč. Nově by měly být projekty realizované v rámci participativního rozpočtu města označeny nápisem „Měníme spolu Dvůr“.  

Město Dvůr Králové nad Labem začalo s participativním rozpočtem v roce 2021, kdy se uskutečnily pilotní a 1. ročník. V pilotním ročníku získalo nejvíce hlasů vybudování workoutového hřiště v areálu stadionu pod Hankovým domem, projekt byl realizován v listopadu. V rámci 1. ročníku se začnou letos realizovat hned dva vítězné projekty, a to dětské hřiště ve Smetanově ulici a projekt Dvorská oáza, což je úprava veřejného prostoru na Hankově náměstí (videospoty k jednotlivým projektům navrženým v 1. ročníku najdete na YouTube kanále města).

„Doufám, že se Královédvoráci zapojí i do druhého ročníku participativního rozpočtu a že opět navrhnou další zajímavé projekty, ze kterých si budou občané na podzim v hlasování vybírat,“ uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková.

Všechny informace o participativním rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem včetně pravidel 2. ročníku a elektronického formuláře pro navrhování projektů (zpřístupněn bude od 1. března 2022) najdou občané na stránkách www.par.mudk.cz, kde budou zároveň postupně jednotlivé projekty představeny a prostřednictvím těchto stránek bude možné o projektech i hlasovat.

V případě, že budete mít k participativnímu rozpočtu dotazy, můžete se obrátit buď na Miroslavu Kameníkovou (e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107), nebo na Jana Skalického (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz, tel.: 734 178 517).

Miroslava Kameníková