Do pilotního ročníku mohou projekty navrhovat i žáci škol starší 15 let, kteří jsou občany města

Pro pilotní (zkušební) ročník participativního ročníku byla rozšířena skupina navrhovatelů. Rada města souhlasila, že kromě zastupitelů města budou moci své návrhy podat také žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem. V tomto duchu byla také upravena část pravidel participativního rozpočtu města. Navrhovat projekty do pilotního ročníku je možné už jen týden, návrhy jsou přijímány do 30. dubna 2021. Realizovatelnost projektů následně posoudí pracovní skupina a poté budou představeny veřejnosti, která svým hlasováním rozhodne, které projekty v celkové hodnotě 200 tisíc Kč budou ještě v letošním roce ve Dvoře Králové nad Labem realizovány.   

Pravidla pilotního ročníku participativního rozpočtu

NAVRHOVÁNÍ

Navrhování: do 30. dubna 2021


POSUZOVÁNÍ A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

Posuzování: první polovina května


PREZENTACE PROJEKTŮ

Město Dvůr Králové nad Labem bude prezentovat projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit:
a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
b) v Novinách Královédvorské radnice;
c) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl.

Prezentace projektů: červen 2021

 

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

 • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách města www.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné.
 • Hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let.
 • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo.
 • Každý hlasující může udělit 2 kladné hlasy (podpořit +1 hlasem 2 projekty), 1 záporný hlas (-1 hlas pro 1 vybraný projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění).
 • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).
 • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS.
 • Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Hlasování: červenec 2021

 

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

Oznámení o vítězných projektech a výsledcích hlasování bude zveřejněno na:
a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
b) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl;
c) v nejbližším možném vydání Novin královédvorské radnice.

Prezentace vítězných projektů: srpen 2021

 

REALIZACE

 • Na realizaci projektů je vyčleněna částka 200 tisíc Kč. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování – vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl 200 tisíc Kč.
 • Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.
 • V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.
 • Výsledky hlasování budou dány na vědomí Radě města Dvůr Králové nad Labem.
 • O realizaci projektů bude veřejnost průběžně informována.

Realizace vítězných projektů: projekty by měly být realizovatelné do konce roku 2021

 

HARMONOGRAM PILOTNÍHO ROČNÍKU

Navrhování: do 30. dubna 2021

Posuzování: první polovina května 2021

Prezentace projektů: červen 2021

Hlasování veřejnosti: červenec 2021

Prezentace vítězných projektů: srpen 2021

Realizace projektů: do konce roku 2021.