Zpevněná plocha s workoutovými prvky a mobiliářem u cyklostezky v Žirecké Podstráni

Stávající cyklostezka vedoucí ze Žirecké Podstráně do městské části Žireč je hojně využívaná sportující veřejností z řad obyvatel města i jeho okolí, ale také návštěvníky města, kteří zde tráví vícedenní dovolenou. Na cyklostezce sportují bruslaři, cyklisté, ale také běžci, protože – ač je stezka obousměrná, nabízí poměrně dlouhou projížďku po asfaltovém povrchu (cca 1,6 km v každém směru), navíc pouze s minimem automobilového provozu (zejména z řad místních obyvatel).
Projekt předpokládá zpevnění plochy u cyklostezky, na které by bylo umístěno
jedno či dvouprvkové workoutové hřiště, na zbylé části pozemkové parcely č. 204, příp. č. 62/42 navrhuji dovybavení 4 kusy laviček (hlavně pro pohodlnější převlékání bot a bruslí), dvou kusů odpadkových košů, případně jednoduchého uzamykatelného stojanu na kola.

Přínos pro město - kolika občanů se bude projekt týkat:
Podrobnější statistiky využívání cyklostezky jako jednoho z mála takových míst v regionu města Dvora Králové neexistují, nicméně dá se předpokládat, že protože je využívána prakticky dennodenně, počet návštěvníků se může pohybovat i v řádu několika jednotek tisíc ročně.

Předpokládaný rozpočet činí cca 198.000 Kč a počítá s:
• zpevnění plochy - zázemí pro návštěvníky cyklostezky
• vybudování jedno či dvouprvkového workoutového hřiště s příslušnou dopadovou plochou
• umístění 4 ks laviček
• umístění 2 ks odpadkových košů
• umístění uzamykatelného stojanu na jízdní kola
• eventuálními dalšími drobnými náklady – např. na umístění cedule s upozorněním pro návštěvníky a provozním řádem apod.

Dotčené pozemky:
- pozemková parcela číslo 204,
- část pozemkové parcely číslo 568,
- část pozemkové parcely číslo 62/42
(všechny ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem)
Plocha u cyklostezky - ilustrační foto.jpg
Místo realizace: Žirecká Podstráň, lokalita před příjezdem k začátku stávající cyklostezky
Odhadované náklady: 198.000 Kč ikona souborurozpocet final

Další obrázky

Plocha u cyklostezky - západní pohled.jpg export-20210413-094114.jpg export-20210413-094131.jpg export-20210413-094149.jpg
load