Komunitní zahrada

KOMUNITNÍ ZAHRADA ve Dvoře Králové nad Labem tak, jak ji navrhuji, by měla být víceúčelová a spojovat nejen lásku k zahradničení, ale sloužit i k trávení volného času a pěstování dobrých sousedských vztahů jakožto i k navazování nových kontaktů v příjemném zeleném útočišti. Hledám vhodný pozemek k realizaci projektu, který bude rozdělen ať už pomyslně nebo fakticky (živým či neživým plotem a brankou) na tři části. Na jedné straně vznikne veřejná část podobná parku s dětskými prvky, altánem, lavičkami pod stromy, grilem s posezením, stojanem na kola, mobilní toaletou, nástěnkou, apod. Na opačné straně bude nezávisle na časové realizaci první fáze a mimo participativní rozpočet vyhrazen prostor pro postupné vybudování malého soukromého zahradnictví. Uprostřed pak vyroste klasická komunitní zahrada s vyvýšenými záhony, kompostérem a zázemím na nářadí. Jelikož komunitní zahrada zatím nemá vybraný pozemek, rozpočet projektu byl nastaven na maximální výši 500 tisíc Kč. Co vše se za tyto peníze pořídí, je závislé na stavu vybraného pozemku (sítě, oplocení, terén, apod.). Finanční plán (viz příloha) je proto rozdělen do několika tabulek, přičemž první dvě zahrnují položky základního vybavení. Třetí pak obsahuje inventář, který může být pořízen později a postupně z jiných zdrojů než z participativního rozpočtu. Podmínkou je výběr takového pozemku, kde bude realizovatelný projekt jako celek. Jen jako celek bude dávat smysl, pokryje potřeby různých věkových i zájmových skupin a bude místem pro aktivní i pasivní odpočinek.
ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
Historie zahradnictví ve Dvoře
Ve Dvoře Králové nad Labem bylo dříve několik zahradnictví, kde mohli amatérští zahradníci pořídit kvalitní sadbu z místní produkce. Dnes takto funguje už jen malé zahradnictví pana Mitisky, které se však specializuje jen na pěstování letniček. Zbylá místa, kde seženete i jinou sadbu, čerpají z cizích zdrojů a jde tedy o přeprodej různého původu s vyšší marží. Kdo chce nakoupit kvalitní sadbu přímo od producenta, musí jet nejblíž do Jaroměře (Šnábl) nebo do Trutnova (Mečíř).

Zelené útočiště
V našem městě není mnoho míst, kde by se lidé v horkých letních dnech schovali před výhní. O rozvoj městské zeleně se nyní snaží paní Linda Harwot nejen prostřednictvím programu Adopce zeleně, ke které se hlásí stále více aktivních občanů, a je tedy vidět, že Dvorákům není stav veřejného prostoru a okolí jejich bydliště lhostejný. Ve Dvoře navíc bydlí spousta lidí v bytě bez možnosti „utéct“ na chalupu, zahrádku nebo jen balkón.

Komunitní zahrady v okolí
Trend komunitních zahrad je na vzestupu a dělá městu dobrou reklamu. Jednou z aktivit, která stále častěji zaznívá v různých diskuzích na téma „jak oživit město“, je komunitní zahrada. A netýká se to už jen Prahy a velkých měst obecně. K mému překvapení, ve veřejné databázi na www.mapko.cz není oficiálně evidována ani jedna komunitní zahrada v našem krajském městě, natož v bývalém okresním městě.

Celá myšlenka projektu
Spojení víceúčelové komunitní zahrady s malým zahradnictvím je logickým vyústěním potřeb občanů (viz argumenty výše), synergického fungování provozu a zabránění častým problémům, se kterými se samostatné komunitní zahrady potýkají (viz příloha).

PROJEKT
Účel projektu
Zahradničení jako takové, které je spojujícím prvkem dvou částí využití pozemku, má nejeden benefit. Hlavním cílem zahradníka „požitkáře“ je úspěšná produkce vlastních výpěstků ke konzumaci (převážně zeleniny, jahod a bylinek). Vedle ekologické funkce, jako je revitalizace zanedbaného prostoru, zúrodnění půdy, zvýšení biodiverzity (vytvoření útočiště pro různé druhy hmyzu) či lokální zpracování bioodpadu, jsou to převážně zdravotní hlediska. Zahradní práce je ideální příležitostí pro přirozený neuvědomělý pohyb na čerstvém vzduchu a slunci. V neposlední řadě musím vyzvednout funkci edukační – pro rodiny s malými dětmi jsou zahradnické práce ideální formou environmentální výchovy a budování kladného vztahu ke zdravému způsobu života.

Popis projektu
Produkty a služby, které tento projekt nabízí, jsou rozděleny do třech částí, z nichž každá má jednotlivé produktové linie a navzájem se doplňují. Jako první bude vybudována veřejná část komunitní zahrady a bude zde vymezen prostor pro druhou a třetí fázi, ve které postupně vzniknou vyvýšené záhony a zázemí pro komunitní zahradníky a nakonec malé soukromé zahradnictví vybudované z vlastních zdrojů a za předem dohodnutých podmínek nájmu. Projektová dokumentace by mohla vypadat podobně jako pro Komunitní park Tržnice v Ostravě (viz obrázek 2).

1) Komunitní park – prostor pro odpočinek v příjemném prostředí, dětské hřiště, ohniště, pořádání společenských letních akcí, odborné semináře.
2) Komunitní zahrada – prostor pro seberealizaci, aktivní odpočinek nad kouskem půdy, úspěšná sklizeň, vzorové řešení a nabídka zkušeností pro vznik dalších komunitních zahrad například u bytových domů.
3) Zahradnictví – užitková sadba z vlastní produkce (zelenina, bylinky a jiné aromatické rostliny), sadba ze specializovaných farem (např. Vraňanské jahodníky), materiál pro pěstování (semínka, substráty, hnojiva, …), doplňkový sortiment (rukavice, lopatky,…), poradenství.

V souladu s přírodou
Koncept zahrady i zahradnictví se ponese na vlně ekologického pěstování. Kromě nezbytných prvků se do budoucna počítá také s ptačími budkami, pítky, hmyzím hotelem či společným vyvýšeným bylinkovým záhonem. Návštěvník zahrady tak dostane reálnou ukázku pro pěstování na vlastním záhonku. Na finální podobě komunitní zahrady a směru postupného zkrášlování se pak bude podílet celá komunita.

Místo realizace*: popis lokality projektu
Ideální pozemek pro tento projekt je takový, který:
• není příliš vzdálený od centra města (do 15 minut chůze);
• je přístupný pro pěší (vede k němu chodník, resp. bezpečná cesta);
• rozloha cca 2,5 – 3,5 tis. m2;
• má aktivní studnu nebo možnost napojení na vodní řad;
• má přístup či možnost napojení na elektřinu;
• je zahradou, i když zanedbanou s travním porostem a pár stromy;

Nejlepší pozemek (viz obrázek 3) - parcely 461/1, 461/7, 1050/1 + 461/5
• cca 10 minut chůze z náměstí;
• má dvě přístupové cesty (jedna z ulice Nerudova a druhá z ulice Čechova);
• součet všech parcel je cca 3 800 m2;
• sítě zatím nebyly prověřené.

Proč by byla tato zahrada ideální? Nachází se téměř v centru. V bezprostřední blízkosti není hustá bytová výstavba (zahrada leží mezi zahradami), proto by mohla mít minimum odpůrců. Dle dostupných informací zde dříve bylo zahradnictví, což napovídá o kvalitě půdy pro pěstování, a je škoda, pokud zde roste jen tráva, plevel a náletové dřeviny. Dlouhověké stromy by určitě byly zčásti zachovány, protože poskytnou stín a zahrada bude díky nim útulnější.

Další alternativy (všechny možné městské pozemky):
- parcela 576 a 570/2 + přístup přes 4830 (pod oční školou - nájemníci);
- parcela 537, 517 a 518 (pod oční školou na druhé straně - parkoviště);
- parcela 524 a 4778 (za dětským střediskem - malé);
- parcela 1085/1 (Spojených národů - nájemníci);
- parcela 1906 - viz obrázek 4 (u koupaliště - stačila by část);
- parcely pod Tsm - viz obrázek 5 (např. 2240/15, 2251/1, 2240/28, 2240/21);
- parcely 1945/8, 1939/6 a 1939/7 (u koupaliště blíž k městu - půda?);
- parcela 232 a 224/4 (Sylvárov - stavební parcely);
- parcela 2315 (Heydukova ulice - nevhodná lokalita);
- parcela 3080/1 a 3076/1 (za autobusákem - nevhodný terén);
- parcela 4533 (Žižkov/Hrubasy - dál od centra);
- parcely 2531/14, 2531/13, 2531/11, 2531/10 (směr Žireč - chodník a vzdálenost);
- parcela 833/3 (Podharť - co s vilou);
- parcela 1516/4 (Strž - nevhodný typ pozemku).
Ostrava_Tržnice.JPG
Místo realizace: V současnosti není vhodný pozemek vybrán.
Odhadované náklady: 500.000 Kč ikona souboruNOVÉ Finanční plán po úpravě

Další obrázky

Ostrava_Tržnice_2.jpg perspektiva-4.png 461-1, 461-7, 1050-1_Čechova.jpg 1906_koupaliště1.jpg 2240-21, 2251-1_tsm.jpg
load