6. Veřejné osvětlení ve Švehlově ulici

Zpracování projektu na komplexní osvětlení Švehlovy ulice. V současné době zde chybí lampy veřejného osvětlení, které jsou zastoupeny pouze dvěma převisy, které však ulici v noci osvětlují nedostatečně.
V současné době je Švehlova ulice nedostatečně osvětlena. Osvětlení zajišťují pouze 2 tzv. převěsy – jeden je na začátku ulice ze směru od námětí T. G. Masaryka, druhý na výjezdu směrem k okružní křižovatce v ulici 17. listopadu. Situaci je třeba řešit komplexně, a to osvětlením celé ulice. Proto navrhuji zpracovat projekt veřejného osvětlení Švehlovy ulice.

Projekt by měl nalézt vhodnou trasu na umístění kabelového vedení a nastavení roztečí sloupů, aby došlo k rovnoměrnému osvětlení ulice. Zpracovaný dokument by měl být podkladem pro vydání příslušných rozhodnutí včetně příslušných řízení před stavebním úřadem potřebných k realizaci stavby a následně pro výběr zhotovitele.
Veřejné osvětlení ve Švehlově ul.jpeg
Místo realizace: Švehlova ulice
Odhadované náklady: 100.000 Kč

Další obrázky

1. Švehlova ul. v noci - pohled od náměstí.jpg 2. Švehlova ul. v noci - pohled k náměstí.jpg 3. Švehlova ul. - zákres osvětlení.jpg Mapa VO - Švehlova ulice street view.JPG Mapa VO - Švehlova ulice zákres.JPG
load