Hlasování

Hlasování bylo ukončeno. Výsledky 1. ročníku najdete v sekci výsledky.


  • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře. Hlasování jinou formou není možné.
  • Hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let.
  • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
  • Každý hlasující po registraci a zadání SMS kódu může kliknutím na ikony palců udělit 2 kladné hlasy (podpořit +1 hlasem 2 projekty), 1 záporný hlas (-1 hlas pro 1 vybraný projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění).
  • Po udělení každého hlasu se v dialogovém okně objeví informace o přijetí hlasu a počtu zbývajících hlasů.
  • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).
  • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
  • Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.
  • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
  • Upozorňujeme, že u některých internetových prohlížečů s končící podporou (např. Internet Explorer 11) se hlasovací rozhraní nemusí zobrazovat správně. V takovém případě použijte jiný internetový prohlížeč (Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox aj.)
load