Hlasování

lávka.png

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

1. Lávka přes Hartský potok u rybníka v Podharti

Místo realizace: Lokalita u Podharťského rybníka Pozemky ve vlastnictví města č. 818/1 nebo 1032/3 a pozemek ve vlastnictví města č. 816/1
Odhadované náklady: 250.000 Kč
ilustrační lavička.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

2. Lavičky na "dálnici"

Místo realizace: viz přiložená mapa - vyznačeno 1. lavička - č. parcely 1910/3 kat. území Dvůr Králové nad Labem 2. lavička - č. parcely 3743 kat. území Dvůr Králové nad Labem 3. lavička - č. parcely 108/1 kat. území Lipnice
Odhadované náklady: 51.000 Kč
Odpočinková lavička v Legionářské ul.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

3. Odpočinková lavička v Legionářské ulici

Místo realizace: Svah vedle chodníku v Legionářské ulici pod kruhovým objezdem, číslo parcely 677/19, je ve vlastnictví města.
Odhadované náklady: 15.000 Kč
Hřiště.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

4. Modernizace hřiště v Macharově ulici

Místo realizace: Macharova ulice, asfaltové hřiště na městském pozemku (parcela 1831/15) mezi bytovými domy čp. 2095, 2096, 2097 a 2092, 2093, 2094.
Odhadované náklady: 500.000 Kč
Ilustrační obrázek.JPG

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

5. Sportovní hřiště Nad Parkem

Místo realizace: Nad Parkem, parcela č. 678/1, katastrální území: Dvůr Králové nad Labem
Odhadované náklady: 500.000 Kč
Veřejné osvětlení ve Švehlově ul.jpeg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

6. Veřejné osvětlení ve Švehlově ulici

Místo realizace: Švehlova ulice
Odhadované náklady: 100.000 Kč
Macharova ulice - dětské hřiště - ilustrační obrázek.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

7. Dětské hřiště a posezení v ulici Macharova

Místo realizace: Macharova ulice: č.p. 1836/7 - Umístění dětského barevného hřiště s úpravou terénu. č.p. 1833/8 - Umístění stolu na stolní tenis, který je odolný vůči povětrnostním vlivům i vandalismu.
Odhadované náklady: 450.000 Kč
Odpočinek u nádraží.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

8. Odpočinek u autobusového nádraží

Místo realizace: Chodník před obchodem Datart a místa pod přilehlou zelení.
Odhadované náklady: 435.000 Kč

Hlasování veřejnosti ve 2. ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem se koná od 16. září do 2. října 2022.


  • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách PaR www.par.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné. 
  • Hlasovat mohou pouze občané města (těmi jsou  v tomto případě myšleny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhly věku 15 let)
  • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
  • Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, které má k dispozici 2 (z toho maximálně 1 na jeden projekt), kliknutím na příslušný piktogram s palcem nahoru. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje záporným hlasem, který má 1, kliknutím na piktogram s palcem dolů. Občan nemusí využít při hlasování všechny hlasy, které má k dispozici. 
  • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo). 
  • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
  • Osobní údaje subjektu údajů (hlasujícího) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. i) Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu. 
  • Upozorňujeme, že u některých internetových prohlížečů s končící podporou (např. Internet Explorer 11) se hlasovací rozhraní nemusí zobrazovat správně. V takovém případě použijte jiný internetový prohlížeč (Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox aj.)
load