Hlasování

Hlasování veřejnosti ve 2. ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem již skončilo. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Výsledky jsou zveřejněny v sekci Výsledky.


Hlasování bylo ukončeno.  • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách PaR www.par.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné. 
  • Hlasovat mohou pouze občané města (těmi jsou  v tomto případě myšleny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhly věku 15 let)
  • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
  • Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, které má k dispozici 2 (z toho maximálně 1 na jeden projekt), kliknutím na příslušný piktogram s palcem nahoru. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje záporným hlasem, který má 1, kliknutím na piktogram s palcem dolů. Občan nemusí využít při hlasování všechny hlasy, které má k dispozici. 
  • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo). 
  • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
  • Osobní údaje subjektu údajů (hlasujícího) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. i) Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu. 
  • Upozorňujeme, že u některých internetových prohlížečů s končící podporou (např. Internet Explorer 11) se hlasovací rozhraní nemusí zobrazovat správně. V takovém případě použijte jiný internetový prohlížeč (Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox aj.)
load