Hlasování

Hlasování v rámci 3. ročníku PaR se koná od pondělí 18. září do neděle 1. října 2023.


Stávající autobusová zastávka směr HK č.p. 4731.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

1. Zastřešení autobusové zastávky

Místo realizace: Autobusová zastávka u pošty, pozemek č.p. 4731
Odhadované náklady: 300.000 Kč
01_Úvodní foto.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

2. Basketbalové hřiště Zboží

Místo realizace: Městská část Zboží, asfaltové hřiště na městském pozemku (parcela č. 15) v sousedství dětského hřiště.
Odhadované náklady: 500.000 Kč
Propojka - pohled zespoda od garáží.JPG

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

3. Úprava propojky ulic Kotkova a Slunečná pro zlepšení pohybu pěších a cyklistů

Místo realizace: Prostor mezi ulicemi Kotkova a Slunečná
Odhadované náklady: 400.000 Kč
Ilustrační nákres - instalace z Hodonína.PNG

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

4. Psí hřiště

Místo realizace: Pod Podharťským rybníkem, parcela č. 818/1.
Odhadované náklady: 250.000 Kč
Pingpong - ilustrační foto na Slovance.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

5. Pingpongové hřiště pod nádražím

Místo realizace: Nepraktova ulice, pozemek č. 2253/12
Odhadované náklady: 345.000 Kč
Letní scéna ideová vizualizace.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

6. Letní scéna na náměstí Václava Hanky

Místo realizace: Jihozápadní roh náměstí Václava Hanky
Odhadované náklady: do 500.000 Kč
Kolotoč - titulní obrázek.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

7. Kolotoč na hřiště v Žirči

Místo realizace: Žireč 11 - hřiště vedle základní školy, Dvůr Králové nad Labem, pozemek je v majetku města
Odhadované náklady: 99.000 Kč
Hřiště ve Smetanově ulici po otevření.jpg

Hlasování

Hlasovat pro Hlasovat proti

8. Rozšíření hřiště ve Smetanově ulici

Místo realizace: Hřiště v lokalitě 5. května, na rozmezí ulic Smetanova, Staškova, Bezručova
Odhadované náklady: 120.000 Kč

  • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách PaR www.par.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné. 
  • Hlasovat mohou pouze občané města (těmi jsou  v tomto případě myšleny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhly věku 15 let)
  • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
  • Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, které má k dispozici 2 (z toho maximálně 1 na jeden projekt), kliknutím na příslušný piktogram s palcem nahoru. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje záporným hlasem, který má 1, kliknutím na piktogram s palcem dolů. Občan nemusí využít při hlasování všechny hlasy, které má k dispozici. 
  • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo). 
  • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
  • Osobní údaje subjektu údajů (hlasujícího) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. i) Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu. 
  • Upozorňujeme, že u některých internetových prohlížečů s končící podporou (např. Internet Explorer 11) se hlasovací rozhraní nemusí zobrazovat správně. V takovém případě použijte jiný internetový prohlížeč (Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox aj.)
load