Navrhněte projekt, který by udělal radost lidem okolo vás

Máte nápad, jak zlepšit život ve Dvoře Králové nad Labem? Víte o projektu, který by udělal radost vám i dalším občanům města? Pokud ano, nyní máte šanci. V letošním roce se město Dvůr Králové nad Labem chystá realizovat 1. ročník participativního rozpočtu – projektu, během něhož občané navrhují, co by se z rozpočtu města mělo pořídit, upravit či realizovat.

Pilotní projekt

Na participativní rozpočet je letos vyčleněno 250 tisíc Kč. Část financí půjde na technické zabezpečení participativního rozpočtu. Zbylých 200 tisíc Kč bude určeno na realizaci projektů, které navrhnou zastupitelé města a žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem (skupina navrhovatelů byla rozšířena 21. dubna 2021). Z nich občané vyberou v pilotním hlasování ty, které budou ještě v letošním roce ve městě realizovány.


První ročník

Během druhého čtvrtletí letošního roku bude zároveň spuštěn regulérní 1. ročník participativního rozpočtu, v němž se bude rozhodovat o realizaci projektů v souhrnné výši 1 milion Kč. Své návrhy na zlepšení života ve Dvoře Králové nad Labem, a to výhradně na pozemcích města, budou moci občané podávat od letošního května do půlky července. Během září a října budou jednotlivé nápady prezentovány veřejnosti na webových stránkách, v Novinách královédvorské radnice (NKR) nebo na sociálních sítích a na začátku listopadu proběhne hlasování. Vítězné projekty město zrealizuje v dalším kalendářním roce. Podrobná pravidla včetně harmonogramu a finančního rámce projektů přineseme v příštím vydání NKR a občané je najdou od dubna také na webu.

„V současné době připravujeme samostatné internetové stránky, které budou součástí stránek města a na nichž občané najdou všechny informace o projektu, a to pravidla podávání projektů včetně harmonogramu, následně jednotlivé projekty a prostřednictvím těchto stránek bude možné i hlasovat. Předpokládáme, že stránky budou spuštěny nejpozději v polovině dubna,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Ve městech, kde již participativní rozpočet funguje, občané například rozhodli o výsadbě nových stromů, úpravě dětských a sportovních hřišť, vylepšení vycházkových lokalit, doplnění laviček nebo o opravě drobných staveb. 

Miroslava Kameníková


Co je to participativní rozpočet?

Umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Vyvrcholením je hlasování o  tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. 

Zdroj: www.participativni-rozpocet.cz


29.3.2021 9:19:58 | přečteno 123x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková
load