Měníme spolu Dvůr: O projektech 3. ročníku se bude hlasovat od 18. září do 1. října 2023

Do finále míří 3. ročník participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem „Měníme spolu Dvůr“. Od 18. září do 1. října 2023 budou občané vybírat, které z navržených projektů by město mělo během příštího  roku realizovat. V rozpočtu města na to bude vyčleněn 1 mil. Kč, a vzhledem k tomu, že maximální hodnota navrženého projektu mohla být 500 tisíc Kč, je jasné, že by mohly být realizovány minimálně dva projekty.

O přízeň se uchází 8 návrhů:

 1. Zastřešení autobusové zastávky (navrhovatelka Radmila Tomanová);
 2. Basketbalové hřiště Zboží (navrhovatel Tomáš Plecháč);
 3. Úprava propojky ulic Kotkova a Slunečná pro zlepšení pohybu pěších a cyklistů (navrhovatel Pavel Vatuňa);
 4. Psí hřiště (navrhovatel Pavel Lev); 
 5. Pingpongové hřiště pod nádražím (navrhovatel Michal Picha);
 6. Letní scéna na náměstí Václava Hanky (navrhovatel Oldřich Skalický);
 7. Kolotoč na hřiště v Žirči (navrhovatelka Linda Harwot);
 8. Rozšíření hřiště ve Smetanově ulici (navrhovatel Zdeněk Felgr).

Jednotlivé návrhy si můžete prohlédnout také na YouTube kanále města.

Jak hlasovat:

 • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách PaR www.par.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné. 
 • Hlasovat mohou pouze občané města (těmi jsou  v tomto případě myšleny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhly věku 15 let)
 • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
 • Hlasující si vybere první projekt, pro který chce hlasovat, následně se zaregistruje a bude mu zaslán unikátní SMS kód, který slouží k ověření (hlasování 1 osoby = 1 telefonní číslo). Při registraci je třeba uvést jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo.
 • Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, které má k dispozici 2 (z toho maximálně 1 na jeden projekt), kliknutím na příslušný piktogram s palcem nahoru. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje záporným hlasem, který má 1, kliknutím na piktogram s palcem dolů. Občan nemusí využít při hlasování všechny hlasy, které má k dispozici. Hlasující nemusí udělit všechny hlasy najednou. Zaslaný ověřovací SMS kód platí buď do vyčerpání všech hlasů hlasujícího, nebo do konce termínu hlasování.
 • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
 • Osobní údaje subjektu údajů (hlasujícího) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
 • Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu. 
 • Upozorňujeme, že u některých internetových prohlížečů s končící podporou (např. Internet Explorer 11) se hlasovací rozhraní nemusí zobrazovat správně. V takovém případě použijte jiný internetový prohlížeč (Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox aj.)
Miroslava Kameníková

3. ročník PaR, 2023

Mapa projektů 2023.jpg

Mapa projektů 2023.jpg

 
PaR navržené projekty 2023.jpg

PaR navržené projekty 2023.jpg

 
PaR hlasování 2023

PaR hlasování 2023

 
 
11.9.2023 8:59:08 | přečteno 125x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková
load