Měníme spolu Dvůr - navrhněte v 1. ročníku projekt a sami rozhodněte, na co půjdou peníze

Je vám více než 15 let, jste občanem Dvora Králové nad Labem a víte o projektu, který by udělal radost vám i spoluobčanům? Může to být nová lavička, stojany na kola, oprava nebo vybudování dětského hřiště či venkovní posilovny, výsadba zeleně či uspořádání akce pro veřejnost, třeba koncertu. Pokud takový nápad nosíte v hlavě, zapojte se do 1. ročníku participativního rozpočtu, který startuje 1. května. Veřejnost pak v hlasování vybere projekty v celkové hodnotě 1 milion Kč, které město zrealizuje v roce 2022. Občané tak mají možnost navrhnout především menší projekty, které by zlepšily místo, kde žijí.

Své návrhy na projekty může podat každý občan Dvora Králové nad Labem starší 15 let a tito občané budou pak moci také o jednotlivých návrzích hlasovat. Věková hranice byla stanovena tak, aby svůj názor mohla projevit i mladá generace.

grafika - postup participativního rozpočtu

Přijďte s nápadem 

A co tedy máte dělat, pokud máte projekt a chcete ho podat? Od 1. května do 15. července 2021 vyplňte elektronický navrhovací formulář. Jde to snadno a z pohodlí domova. Pokud nemůžete nebo nechcete používat počítač, svůj návrh můžete podat i v papírové podobě a odevzdat ho na podatelnu městského úřadu. Pokud si nebudete vědět rady s tím, co má návrh obsahovat, případně s vyplněním elektronického formuláře, pomohou vám pracovníci oddělení vztahů k veřejnosti Miroslava Kameníková (e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz) a Jan Skalický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz).

Nezapomeňte, že projekty musejí splňovat následující pravidla.


NAVRHOVÁNÍ

 • Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty může podat občan města Dvůr Králové nad Labem starší 15 let. (Občanem města je myšlena fyzická osoba s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem).
 • Každá osoba může podat maximálně jeden návrh v jednom ročníku participativního rozpočtu.
 • Maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu je 500 tisíc Kč.
 • Investiční projekty musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Dvůr Králové nad Labem (ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz), musí být v souladu se schváleným územním plánem města a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.
 • V případě neinvestičních projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem projektu.
 • Návrhy musí být ve veřejném zájmu.
 • Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.
 • Návrh musí obsahovat:
  a) název projektu;
  b) co nejpodrobnější popis navrhovaného projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace – adresa/GPS souřadnice, odůvodnění návrhu – jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat a detailní popis projektu);
  c) návrh rozpočtu projektu (vedle realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu);
  d) související přílohy (fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
 • Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu.
 • Nejpozději do pěti pracovních dnů před zahájením hlasování veřejnosti může autor svůj návrh stáhnout.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem návrhu, posouzení a prezentace projektů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
Návrhy můžete podat i v papírové podobě na podatelnu městského úřadu (papírový formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, a v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400).

Všechny informace o participativním rozpočtu (pravidla, postup, harmonogram, kontaktní údaje) najdete na stránkách www.par.mudk.cz. Ty jsou jednoduché, intuitivní na ovládání a lze je používat i na tabletech nebo chytrých telefonech.

Dne 30. dubna skončilo navrhování projektů do pilotního (zkušebního) ročníku participativního rozpočtu. Navržené projekty nyní posoudí pracovní skupina složená z odborníků městského úřadu a během června budou jednotlivé návrhy představeny veřejnosti. Ta svým hlasováním rozhodne, které projekty v celkové hodnotě 200 tisíc Kč budou ještě v letošním roce ve Dvoře Králové nad Labem realizovány.

Miroslava Kameníková 

30.4.2021 14:52:40 | přečteno 162x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková
load